+420 775 977 098 info@piratihk.cz
Vyberte stránku

Čtyři subjekty koalice  (Piráti, HDK/TOP09, ODS a ZPHZ), která v současné době vede radnici v Hradci Králové, chtějí, aby koalici i městskou radu opustil Jan Holásek.

Jan Holásek, lídr jednoho z pěti koaličních uskupení po posledních komunálních volbách, byl již při sestavování koaličního partnerství komplikovaným článkem. V poslední době ztratil definitivně svým počínáním důvěru ostatních politických spolupracovníků na hradecké radnici. Hradecká primátorka Pavlína Springerová již byla předsedy klubů zbývajících koaličních stran písemně informována o záměru vypovědět koaliční dohodu, což je první krok, který má odstartovat odchod Jana Holáska z koalice.

„Jeho individualistické počínání, neschopnost odpovídající komunikace, ale především osobní ambice a zájmy nejsou pro zbývající subjekty přijatelné. Vedení města i rada fungují týmově a férově. Vrcholem jeho nežádoucích aktivit byla nedávná snaha odstranit jeho stranickou kolegyni Ilonu Dvořákovou z funkce náměstkyně primátorky, jejíž gesci chtěl převzít sám. Zbytek koalice k tomuto kroku však po pár měsících jejího působení nevidí žádný smysluplný důvod. Jako jediné vysvětlení této snahy se nám jeví pouze osobní zájmy právě Jana Holáska,“ shrnula primátorka Pavlína Springerová.

Pro čtyři subjekty koalice jsou nepřijatelné opakované požadavky Jana Holáska na zastupování své kolegyně Dvořákové v rozsahu celé její gesce. Poprvé s tímto požadavkem, aniž by jej jakkoli komunikoval se stranickou kolegyní Dvořákovou či koaličními partnery, přišel Jan Holásek již po třech týdnech společné vlády (9. prosince 2022). Další, opět v koalici nekomunikovaná, snaha Jana Holáska se týkala jeho návrhu, aby byl pověřen vyjednáváním a koordinací činnosti směřující k dlouhodobému rozvoji brownfieldové lokality v bývalém výrobním areálu ZVU. „Za nás není možné neustále čelit individuálním, nevykomunikovaným a neopodstatněným aktivitám pana Holáska. Pro nás je zásadní, aby v rámci vedení města existoval silný konsensus. Naše politické partnerství mezi čtyřmi subjekty koalice je velice silné. Tak jako při povolebních vyjednáváních, i v této otázce se ukázalo, že všichni koaliční členové jsou naprosto stmelení, naše spojenectví tento krok ještě posílil.“ uvedl náměstek primátorky za Piráty Pavel Vrbický.

Předseda zastupitelského klubu ODS Oldřich Vlasák upozorňuje také na časovou náročnost funkce náměstka: „Práce náměstka, a k tomu ještě pozice předsedy Výboru pro územní plánování, rozvoj a investice města, to je bezpochyby práce minimálně na plný úvazek, pět dní v týdnu. Nemyslíme si, že by toto bylo kompatibilní s vytížeností a dalšími aktivitami pana Holáska.“

Bez Jana Holáska bude radniční koalice v hradeckém zastupitelstvu stále disponovat nadpoloviční většinou hlasů. Čtyři strany koalice jsou připraveny co nejrychleji po ukončení platnosti stávající koaliční smlouvy podepsat novou koaliční smlouvu, která bude obdobou smlouvy vypovězené. Vedení města bude pokračovat ve své práci v současném složení, také programové prohlášení zůstane neměnné. „Současná spolupráce je na výborné úrovni a také lidské vztahy v rámci vedení města jsou nesrovnatelné s naší předchozí zkušeností. Čeká nás řada naléhavých úkolů a není možné plýtvat energií na řešení osobních sporů, které by nakonec mohly celou koalici rozložit. Vychází nám proto jako nejlepší varianta pokračovat bez pana Holáska,“ doplňuje Adam Záruba ze Změny pro Hradec a Zelených.