+420 775 977 098 info@piratihk.cz
Vyberte stránku

V areálu bývalých technických služeb v Třebši má do pěti let vzniknout nový denní stacionář pro dospělé se zdravotním postiženým. Investice je navrhována na území brownfieldu blízko zastávky MHD U Dvora na pozemcích kompletně ve vlastnictví města. Současný i připravovaný územní plán s takovou výstavbou počítá.

Denní stacionář patří k zařízením, jaká by ve městě se silným sociálním cítěním měla být samozřejmostí. Pomáhá rodinným pečujícím starat se o osoby s handicapem v domácím prostředí. Rozvoj komunitních sociálních služeb, tak aby klienti mohli trávit co nejvíce času mezi svými blízkými, je náš dlouhodobý cíl.

Do stacionáře bude moci denně docházet 32 klientů. Od samého začátku je v projektu pamatováno na jejich komfort a bezpečnost. V plánu je i zahrada s workoutovým hřištěm, senzoricko-motorické chodníčky nebo houpačka pro osoby upoutané na vozíku.

Na této důležité investici bude spolupracovat celé nové vedení města. Především chci zmínit investičního náměstka Lukáše Řádka a Adama Zárubu jako náměstka pro oblast územního plánování a urbanismu.

Pavel Vrbický
náměstek primátorky