+420 775 977 098 info@piratihk.cz
Vyberte stránku

Pavel Vrbický byl zvolen náměstkem primátorky! Bude mít na starosti rozvoj bydlení, údržbu městského majetku, sociální politiku a digitalizaci a IT. Jaké jsou jeho priority do příštích čtyřech let?

 

BYDLENÍ

1. Dostupné bydlení

Je nutné nabídnout dostupné bydlení i lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku. Jde především o rozvoj družstevního bydlení a komerčního nájemního bydlení.

2. Transparentní pravidla pro developery

Je potřeba odstranit překážky, které brzdí komerční výstavbu nájemních bytů i bytů k prodeji.

3. Projekt housing first

Děti nesmí přežívat na ubytovnách a azylových domech. Rodiny v akutní bytové nouzi dostanou klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Zároveň se rodinám věnují proškolení sociální pracovníci.

ÚDRŽBA MĚSTA

1. Kuchařka kvalitních ulic, parků a náměstí

Díky manuálu, který bude pro radnici a technické služby závazný, zajistíme v nově opravených částech města dostatek zeleně a laviček i fungující opatření pro cyklisty.

2. Jasný plán na opravu hradeckých ulic

Odborně zhodnotíme stav chodníků, silnic a cyklostezek a napneme síly k postupným opravám. Konkrétní plán představíme veřejnosti.

3. Odstranění nelegální reklamy

Je potřeba odstranit všechny nelegální billboardy a další reklamní poutače, které někdy stojí dokonce i na pozemcích města. Ve spolupráci s obchodníky začneme kultivovat legální reklamu.

SOCIÁLNÍ OBLAST

1. Rekonstrukce Harmonie I

Harmonie I je využívána jako sociální bydlení pro seniory a zdravotně postižené. Budova je však již za svou životností. Proto je potřeba zajistit projektovou dokumentaci a zejména financování, aby bylo možné Harmonii I v nadcházejícím volebním období opravit.

2. Dětský rehabilitační stacionář

V současné době stacionář pro handicapované děti sídlí v takřka havarijních prostorech. Do roku 2026 plánujeme připravit alespoň kompletní projektovou dokumentaci.

3. Denní stacionář pro dospělé

V Třebši je již delší dobu v plánu vybudovat denní stacionář pro zdravotně postižené dospělé. Už existuje i studie. Tu rozpracujeme do konkrétní projektové dokumentace, aby stavba mohla začít co nejdříve.

DIGITALIZACE A IT

1. Rozvoj portálu občana

Město před několika lety spustilo portál občana, který by měl usnadnit komunikaci občanů s magistrátem. Bohužel se jedná o nedotažený projekt, často jsou na portálu k dispozici pouze .pdf formuláře, které je potřeba vyplnit, vytisknout a poslat například datovou schránkou. V maximálně možné míře zavedeme inteligentní formuláře, které jejich vyplňování výrazně zjednoduší a zrychlí.

2. Jasný a srozumitelný web

Zkoušeli jste si někdy na městském webu najít aktuální informace například o rekonstrukci Benešovy třídy? Značná část informací je zastaralá nebo nepřehledná. Platí to i o dalších částech stránek města. Je nutné je celé výrazně vylepšit.

3. Open data

Zlepšíme zveřejňování takzvaných otevřených dat. Budeme ve strojově čitelné podobě poskytovat například polohu vozů MHD. Tím zajistíme, že informace o zpoždění autobusů a trolejbusů najdete na IDOS.cz, Mapy.cz a v dalších službách, na které jsou občané zvyklí.