+420 775 977 098 info@piratihk.cz
Vyberte stránku

Jako jsou novinky v kauze hradeckého útulku pro opuštěná zvířata?. Proběhlo několik jednání a to i se zástupci JARO Jaroměř jako organizace, která má dlouholeté zkušenosti s péčí o zraněná zvířata. Cílem vedení města je, aby o psy i kočky bylo dobře postaráno. Nově bude útulek spadat pod odbor životního prostředí, který zajistí i vypsání výběrového řízení na provozovatele útulku. Nového provozovatele by útulek měl mít přibližně do poloviny letošního roku.

Proč to trvá tak dlouho? Musíme se řídit zákony a předpisy. Nejprve vše schválí rada města. To se stane už příští týden. Teprve pak může být vypsáno otevřené výběrové řízení, které musí mít pečlivě připravené zadání. To už bude dělat odbor životního prostředí. Zároveň musí v útulku jako v městském majetku proběhnout inventura. Nový provozovatel bude v nájmu. Budova útulku i jeho zařízení zůstane v majetku města.

Odbor životního prostředí spadá pod mého kolegu náměstka Adama Zárubu (Změna pro Hradec a Zelení), kterému tímto velmi děkuji za rychlou spolupráci a hlavně mu věřím, že péči o tato zvířata pozvedne na novou úroveň.

Pavel Vrbický
náměstek primátorky