+420 775 977 098 info@piratihk.cz
Vyberte stránku
NESTAVÍ NOVÉ BYTY

Hradec má třetí nejhorší dostupnost bydlení mezi mezi krajskými městy. Poslední startovací byt město postavilo v roce 2010 a současná koalice ANO a ODS ani nezačala připravovat žádný nový městský bytový projekt. Vlastní bydlení je pro většinu mladých Hradečáků finančně zcela nedostupné. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Opravíme všechny neobyvatelné městské byty. Hradec vlastní desítky zdevastovaných bytů. Všechny je zrekonstruujeme a budeme je pronajímat v režimu dostupného či sociálního bydlení.

Nastartujeme projekt družstevního bydlení. Přivedeme do Hradce osvědčený způsob, jak vlastní bydlení zpřístupnit lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku.

Přijmeme srozumitelná pravidla pro developery. Odstraníme překážky, které brzdí komerční výstavbu nájemních bytů i bytů k prodeji. Pravidla budou zároveň upravovat, jak se budou developeři podílet na budování potřebné infrastruktury, dětských hřišť nebo výsadbě zeleně.

1500 nových bytů na městských pozemcích. Radnice v posledních třiceti letech prodala velkou část pozemků určených pro bytovou výstavbu. Jediné větší území, které je ve vlastnictví města a za určitých podmínek na něm lze stavět i byty, je plocha u Pileťáku v blízkosti dopravního podniku. Příští čtyři roky zasvětíme přípravám a vysvětlování Hradečákům, jak bude nová čtvrť vypadat a fungovat.

NECHALI ZCHÁTRAT ULICE

Ulice, chodníky a cyklostezky jsou po celém Hradci v havarijním stavu. Současná koalice například do oprav chodníků investuje přibližně o polovinu méně peněz, než bylo zvykem. Se započtením inflace je poměr ještě horší. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Zaměříme se na důslednou péči o stávající městský majetek. Neslibujeme nákladné investice, protože nejsou připraveny po projektové stránce a hlavně na ně město nemá peníze. Místo toho radnice výrazně zvýší rozpočet na opravy ulic, takže změnu k lepšímu již brzy pocítí každý Hradečák.

Budete vědět, kdy se opraví vaše ulice. Odborně zhodnotíme stav chodníků, silnic a cyklostezek a napneme síly k postupným opravám. Konkrétní plán představíme veřejnosti.

Vytvoříme kuchařku kvalitních ulic, parků a náměstí. Díky manuálu, který bude pro radnici a technické služby závazný, zajistíme v opravených částech města dostatek zeleně a laviček i fungující opatření pro cyklisty.

NEZAJÍMÁ JE VZDĚLÁNÍ DĚTÍ

Školství stojí mezi hradeckými politiky na okraji zájmu. Už víc než dva roky město nemá náměstka pro školství. Řada rodičů není spokojená s nabídkou škol, ve školkách je nedostatek míst a mnohé školní budovy jsou ve špatném stavu. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Děti musí být připraveny na rychle se měnící svět. Budeme dbát na kvalitu výuky na všech školách. Z pozice zřizovatele budeme prosazovat moderní trendy ve výuce.

Každý rok zgruntu opravíme jednu školku a školu. Ve školách vytvoříme pro děti i jejich učitele kvalitní a kulturní prostředí.

Zaměříme se na zvýšení kapacit mateřských škol. Prosadíme i stavbu nových školek. Jde například o novou ekologickou mateřskou školu v Podzámčí.

NEPŘIPRAVUJÍ MĚSTO NA ZMĚNU KLIMATU

Řada hradeckých politiků se myslí, že žádná změna klimatu neexistuje. Radnice se dostatečně nevěnuje péči o zeleň, na dětských hřištích chybí zastínění, nové vodní prvky se staví uprostřed křižovatek. Snad každý rok musíme odvracet hrozbu zastavění zemědělské půdy nebo kvalitní zeleně dalším zbytečným nákupákem nebo logistickým centrem. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Více stromů zchladí ulice. Vzrostlé stromy ochladí své bezprostřední okolí až o 15 stupňů. Zelené plochy navíc pohlcují prašnost ve městě.

V parných dnech pomohou nová mlžítka a pítka. Vodní prvky jsou výrazně účinnější než kropení ulic. Do ulic dostaneme vodu například nízkonákladovými mlžítky.

Zelené střechy bereme jako samozřejmost. Na nových nebo rekonstruovaných městských budovách budeme počítat se zelenými střechami. Ozeleníme také rozpálená parkoviště a budeme šetrně nakládat s vodou.

NEŘEŠÍ PROBLÉMY V DOPRAVĚ

Cyklisté se rok od roku cítí v hradeckých ulicích méně bezpečně. Dopravní podnik ruší spoje a pro cesty do práce a zpět je často takřka nepoužitelný. Na sídlištích je stále větší problém zaparkovat, ale radnice si nejspíš myslí, že ulice jsou nafukovací. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Zavedeme páteřní linky MHD, které fungují skoro jako metro. Upravíme neefektivní trasování linek. Na nejvytíženějších úsecích zavedeme „metrolinky“ s celodenní garancí příjezdu do deseti minut.

Cyklisty a pěší řadíme na první místo. Začneme řešit nebezpečná místa pro cyklisty. Nová prostranství budeme navrhovat s ohledem na pohyb pěších.

Pohneme s parkovacími domy na sídlištích. Do konce volebního období připravíme stavbu dvou parkovacích domů na Slezském a Moravském Předměstí.

NECHAJÍ ODCHÁZET MLADÉ LIDI

Na začátku devadesátých let měl Hradec Králové přes sto tisíc obyvatel. To už dávno není pravda,  v počtu obyvatel nás už dohání dokonce i Pardubice. Je to důsledek nedostupného bydlení a nedostatku zajímavých pracovních míst. Zároveň mají mladí lidé často oprávněný pocit, že je Hradec mrtvé město. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Bydlení je priorita číslo jedna. Opravíme všechny zdevastované prázdné městské byty, spustíme projekt družstevního bydlení a usnadníme komerční výstavbu. Zároveň začneme s přípravou nové ekologické čtvrti v oblasti u Pileťáku, kde může na městských pozemcích vyrůst až 1500 nových bytů.

Hradec jako mozkovna. Zaměříme se na rozvoj dvou lokalit pro podnikání. První je letiště a druhá oblast okolo Milety. Hradecké Technologické centrum převedeme pod Krajské inovační centrum. Inspirací je nám jihomoravský JIC. Město by mělo cíleně podporovat obory podnikání, které mají návaznost na hradecké školy.

Město musí žít. Budeme pokračovat v naší snaze o podporu menších kulturních akcí. Rovněž je potřeba zajistit podmínky pro další rozvoj velkých zavedených akcí, kterými je Hradec známý i za hranicemi regionu.

NEZNAJÍ SKUTEČNÉ PRIORITY

Hradec staví lávku za 170 milionů, ale zároveň nemá prostředky na důstojné platy pro řidiče MHD. V infocentru visí projekční koule za šest milionů, ale dojít do něj musíme po špinavých a rozpadajících se chodnících. Město má v různé fázi připravenosti přichystané projekty za víc než šest miliard korun, a přitom žádný z nich neřeší bytovou krizi nebo nedostatek parkovacích míst na sídlištích. Takhle to dál nejde!

Jaké máme řešení?

Naším hlavním úkolem je dát do pořádku městský majetek, a to včetně firem. Stabilizujeme situaci v dopravním podniku, který se potýká s nedostatkem řidičů, a výrazně navýšíme investice do oprav ulic. 

Příští čtyři roky využijeme k přípravám větších investic, které zlepší bytovou situaci a dopravu. Město momentálně nemá prostředky na nákladné investice za stovky milionů korun, ale mělo by je začít připravovat. Do konce volebního období připravíme projekt dvou parkovacích domů na sídlištích a minimálně dvou družstevních bytových domů, aby se mohly po roce 2026 začít stavět.