+420 775 977 098 info@piratihk.cz

Doprava ve městě musí efektivní, moderní a udržitelná. Posílíme a zrychlíme hromadnou dopravu. Chceme totiž, aby lidé MHD rádi a častěji využívali. A samozřejmě budeme krok za krokem zlepšovat podmínky pro chodce i cyklisty. Zároveň budeme tlačit na co nejrychlejší výstavbu severního obchvatu města.“

Tomáš Merta

geograf, GIS specialista, předseda KMS Svobodné Dvory

JAKÝ JE NÁŠ PLÁN PRO MODERNÍ DOPRAVU?

Bezpečnost pěších a cyklistů na prvním místě. V Hradci klesá počet cyklistů. Necítí se tu bezpečně. Proto všechny rekonstrukce i nové stavby budeme plánovat především s ohledem na pohyb pěších a cyklistů.

Zaměříme se na dlouho neřešená nebezpečná místa pro cyklisty. Co nejdříve opravíme zdevastované cyklostezky (podél Gočárova okruhu, v ulici U Koruny,…) nebo zřídíme nové cyklobousměrky (v ulicích Wonkova, Jana Koziny,…).

Bezpečné parkování kol v celém širším centru. Budeme instalovat nové bezpečnostní stojany, dotáhneme se Správou železnic jednání o nové cyklověži před hlavním nádražím a ve spolupráci s nemocnicí pořídíme do areálu nemocnice cykloboxy.

Využijeme potenciál sdílených kol. Prosadili jsme bikesharing zdarma. V příštím volebním období systém dále rozšíříme a propojíme se systém MHD.

Férové jednání s majiteli pozemků urychlí přípravu nových cyklostezek. Přípravu nových cyklostezek (jde například o cyklostezky k Ternu nebo na letiště) brzdí spory s majiteli pozemků. Město často žádost o výkup pozemku odbyde jedním doporučeným dopisem. Po volbách začneme s majiteli jednat osobně, abychom našli shodu na férových podmínkách odkupu.

Páteřní linky MHD, které fungují skoro jako metro. Každý Hradečák zná situaci, kdy jede několik vozů MHD těsně za sebou a pak následuje delší pauza. Řada linek má totiž úplně zbytečně trasu z velké části společnou. Je potřeba upravit vedení linek, přičemž jedním z benefitů bude vznik páteřních linek na nejvytíženějších trasách s celodenní garancí odjezdu do 10 minut. S trochou nadsázky tyto linky budou fungovat jako metro.

MHD s moderním odbavovacím systém. Zavedeme placení kartou ve všech vozech. V aplikaci bude možné si koupit jednotlivou i časovou jízdenku.

Poloha vozů a zpoždění MHD on-line. Ve formátu otevřených dat zveřejníme polohu všech vozů. Tyto informace pak přeberou služby typu IDOS nebo Google Maps.

Na jeden lístek po celém kraji. Začneme jednat s krajem, aby hradecká MHD byla součástí systému IREDO. Na jednu jízdenku bude možné dojet například do skal na Broumovsku.

Nové trasy nočních linek. V Brně mají rozjezdy od hlavního nádraží a v Praze noční tramvaje z Lazarské. Na podobném principu bude fungovat noční doprava v Hradci. Od Adalbertina budou v noci v celou hodinu odjíždět autobusy do více směrů, aby noční doprava byla efektivní a atraktivní pro cestující.

Připravíme nové parkovací domy na sídlištích. Na sídlištích chybí stovky parkovacích míst. Do konce příštího volebního období připravíme stavbu dvou parkovacích domů na Slezském a Moravském Předměstí.

Ve spolupráci se státem zajistíme modernizaci železnice. Pokusíme se spolkem Kaštanka dohodnout na kompromisním řešení zdvoukolejnění do Pardubic. Jde například o použití nízkých protihlukových stěn nebo drobné posunutí tratě, které by umožnilo zachovat jírovcovou alej. Podporujeme i další připravované důležité investice Správy železnic na území našeho města (dvoukolejky do Prahy a Týniště nad Orlicí, vysokorychlostní železnice Praha – Wroclaw).

Prosadíme severní obchvat ve čtyřpruhu. V oblasti okolo letiště povede v budoucnu severní obchvat města (tzv. severní tangenta), který výrazně zklidní dopravu na Slezském Předměstí, Pouchově nebo Koutníkově ulici. Kapacita tohoto obchvatu musí být dostatečná, aby se na něm netvořily kolony. Proto prosazujeme, aby byl projekt upraven a tangenta byla v celé délce vedena jako čtyřpruh.

Společně s krajem pohneme s přípravou nového mostu u Vysoké nad Labem. Křižovatce Mileta dopravně pomůže připravovaný most u Vysoké nad Labem (tzv. jižní propojení). Obyvatelé Moravského Předměstí po jeho zprovoznění nebudou muset při cestách na dálnice D11 a D35 zajíždět na Gočárův okruh.

Kuklenám pomůže jižní spojka. Mezi Hradubickou a křižovatkou Bláhovka na okraji Kuklen má vzniknout nová silnice. Budeme jednat s Ředitelstvím silnic a dálnic  o variantě výstavby, která bude co nejšetrnější k životnímu prostředí.

Doprava musí být plánovaná koncepčně. V současné době dopravu řeší úředníci na čtyřech různých odborech pod dvěma náměstky primátora. To logicky vyvolává chaos. Proto převedeme úředníky, kteří se zabývají dopravou, do jednoho odboru, který bude mít politicky na starosti jeden člen politického vedení města.

KOLIK ČASU POTŘEBUJEME?

Ihned začneme s opravou zdevastovaných cyklostezek

6 měsíců na dohodu se spolkem Kaštanka na možném kompromisním řešení dvoukolejky do Pardubic

1 rok na kompletní modernizaci odbavovacího systému MHD včetně mobilní aplikace a zobrazování polohy vozú on-line

1 rok na spuštění nových nočních linek

1 rok na reorganizaci magistrátu, aby byla doprava řešena na jednom odboru pod jedním náměstkem primátora

2 roky na přípravu nového linkového vedení MHD

2 roky na integraci sdílených kol do systému MHD

3 roky na zásadní výměnu cyklostojanů v širším centru města

3 roky na propojení MHD a krajského systému IREDO

4 roky na přípravu stavby dvou parkovacích domů na Moravském a Slezském Předměstí

6 a více let na zásadní státní či krajské investice do silnic (severní tangenta, jižní spojka, jižní propojení) a železnic (zdvoukolejnění do Prahy či Týniště)

TŘI ÚSPĚCHY, KTERÉ JSME PROSADILI I Z OPOZICE:

Prosadili jsme sdílená kola na 15 minut zdarma. Přes odpor vedení města jsme s ostatními opozičními stranami prosadili, že Hradečáci mohou i nadále využívat sdílená kola 15 minut zdarma.

Pokročili jsme s ochranou obyvatel Pouchova před kamiony. Na začátku minulého období policie i úředníci odmítali, že by na Pouchov mohl platit zákaz vjezdu kamionů. Prosadili jsme zpracování studie, která potvrdila, že za určitých podmínek je možné průjezd kamionů Pouchovem zakázat.

Působíme jako prostředník mezi radnicí, Správou železnic a spolkem Kaštanka. Díky naší iniciativě v současné době Správa železnic zpracovává posouzení některých požadavků spolku. Výsledek posouzení bude sloužit jako podklad pro budoucí možnou kompromisní dohodu mezi spokem, městem a Správou železnic.