+420 775 977 098 info@piratihk.cz

„Moderní společnost začíná v moderních školách. Proto podpoříme školy, aby vytvářely přátelské a inspirující prostředí, kde mohou žáci naplno rozvíjet nejen svůj potenciál, ale také se učit spolupracovat v týmu.“

Jan Zeman

zastupitel, učitel na základní škole

JAKÝ JE NÁŠ PLÁN PRO INOVATIVNÍ ŠKOLSTVÍ?

Děti musí být připraveny na rychle se měnící svět. Každá škola by měla děti naučit kriticky hodnotit informace, srozumitelně a přesvědčivě argumentovat, ovládat pro život potřebnou matematiku nebo porozumět přírodním jevům kolem nás. Angličtina pro běžnou komunikaci musí být samozřejmostí. Zároveň školy musí dát každému žákovi možnost rozvíjet jeho nadání a zájmy.

Každý rok zgruntu opravíme jednu školku a školu. Řada hradeckých školních zařízení není v dobrém technickém stavu. Vytvoříme plán, jak školy a školky postupně opravit, aby se děti učily v kvalitním a kulturním prostředí.

Místo ve školce pro každé dítě. Navýšíme počty míst ve stávajících školkách a podpoříme výstavbu nových školek.

Vytvoříme pro děti ve školách bezpečný prostor. Finančně posílíme přítomnost psychologů a speciálních pedagogů na školách.

Ředitel školy má být lídr. Ředitele budeme vybírat v transparentních výběrových řízeních. 

Školy musí mezi sebou spolupracovat. Budeme podporovat metodickou i materiální spolupráci mezi školami a dalšími institucemi v rámci školského systému. Podpoříme i smysluplné a motivační vzdělávání ředitelů a učitelů.

Zásadně navýšíme prostředky na podporu mimoškolních aktivit. Organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí i dospělých, si zejména po pandemii zaslouží veřejnou podporu.

Hradec by měl využít toho, že ve městě působí pedagogická fakulta. Motivovaní a perspektivní absolventi musí zůstat učit na našich školách. Velký potenciál je i v bakalářských či diplomových pracích šikovných studentů, kteří by na klíč pro konkrétní školu vypracovali prakticky využitelný didaktický nebo preventivní projekt.

Financování škol musí být transparentní a předvídatelné. Zavedeme dlouhodobý systém financování škol, aby se každý rok ředitelé nemuseli hádat o peníze skoro jako na trhu.

KOLIK ČASU POTŘEBUJEME?

3 měsíce na navýšení prostředků na mimoškolní aktivity

3 měsíce na zavedení finanční podpory školám na větší přítomnost psychologů a speciálních pedagogů

6 měsíců na nastavení dlouhodobého financování škol

1 rok na zpracování plánu budoucích oprav škol a navýšení míst ve školách

Zvyšování kvality výuky je nikdy nekončící proces

TŘI ÚSPĚCHY, KTERÉ JSME PROSADILI I Z OPOZICE:

Navýšili jsme provozní rozpočty škol. Hradec dlouhé roky prakticky nezvyšoval finance školám, i když radnice dostávala ze státního rozpočtu na školství více prostředků. Peníze končily jinde. Naštěstí se nám podařilo rozpočet škol několikrát zvýšit.

Zajistili jsme školám finance na integraci žáků z Ukrajiny. To jim například umožnilo zaměstnat asistenty, podpořit výuku českého jazyka nebo zřídit adaptační skupiny.

V Podzámčí vznikne nová kvalitní školka. Přes odpor koalice ODS a ANO jsme společně s ostatními opozičními stranami prosadili, aby byla nová školka v Podzámčí postavena podle původního projektu včetně pobytové zelené střechy. Hradecké děti a jejich rodiče si to zaslouží.