+420 775 977 098 info@piratihk.cz

„Hradec má třetí nejhorší dostupnost bydlení mezi krajskými městy. Koupit si byt je pro většinu mladých Hradečáků finančně nedostupné. Šikovní a pracovití lidé z našeho města odcházejí. Takhle to dál nejde.“

Pavel Vrbický

zastupitel, lídr kandidátky

JAKÝ JE NÁŠ PLÁN PRO DOSTUPNÉ BYDLENÍ?

Opravíme všechny neobyvatelné městské byty. Hradec vlastní desítky zdevastovaných bytů. Všechny je zrekonstruujeme a budeme je pronajímat v režimu dostupného či sociálního bydlení.

Nastartujeme projekt družstevního bydlení. Přivedeme do Hradce osvědčený způsob, jak vlastní bydlení zpřístupnit lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku.

Přijmeme srozumitelná pravidla pro developery. Odstraníme překážky, které brzdí komerční výstavbu nájemních bytů i bytů k prodeji. Pravidla budou zároveň upravovat, jak se budou developeři podílet na budování potřebné infrastruktury, dětských hřišť nebo výsadbě zeleně.

1500 nových bytů na městských pozemcích. Radnice v posledních třiceti letech prodala velkou část pozemků určených pro bytovou výstavbu. Jediné větší území, které je ve vlastnictví města a za určitých podmínek na něm lze stavět i byty, je plocha u Pileťáku v blízkosti dopravního podniku. Příští čtyři roky zasvětíme přípravám a vysvětlování Hradečákům, jak bude nová čtvrť vypadat a fungovat.

Budeme lépe informovat občany o možnostech státní podpory. Město musí být schopné poradit svým obyvatelům, jak odstranit byrokratické překážky při žádostech o doplatek na bydlení i jiných formách pomoci.

Poplatek realitce nebo kauce může být problém. Město dokáže pomoci. Zřídíme městskou nájemní agenturu, která umožní majitelům, aby svůj byt pronajali se zárukou od města. Agentura majitelům zajistí například pravidelné hrazení garantovaného příjmu (nájmu) a nájemníkům z řad lidí s postižením nebo nízkopříjmových rodin a seniorů sociální službu, pokud ji budou potřebovat.

Děti nesmí přežívat na ubytovnách a azylových domech. Vyčleníme 50 bytů pro rodiny v bytové nouzi. Rodiny dostanou klasickou nájemní smlouvu, kterou musí dodržet, a při jejím závažném porušení jim hrozí – jako komukoli jinému – výpověď. Zároveň se rodinám věnují proškolení sociální pracovníci a pomáhají jim řešit dluhy nebo hledat práci. Tento systém se jmenuje housing first a dobře funguje například v Brně. Devadesát procent rodin si zvládlo byt udržet bez dluhů.

Nábytková banka pomůže nízkopříjmových samoživitelům nebo seniorům při pořízení základního vybavení bytu. Starý, ale stále funkční nábytek nemusí končit na skládce. Podle vzoru z jiných měst podpoříme vznik nábytkové banky, která od soukromých dárců poskytuje nábytek potřebným.

Jasné a transparentní financování rozvoje městského bytového fondu. Pro další rozvoj bytového fondu je nutné přijmout jasná a dlouhodobá principy, jak bude určována výše nájemného a z čeho budou hrazeny opravy a případně i nová výstavba městských bytů. Zároveň je nutné v maximální možné míře využívat národní i evropské dotace.

KOLIK ČASU POTŘEBUJEME?

Ihned začneme s opravou prázdných městských bytů

3 měsíce na zprovoznění poradny pro žádosti o státní podporu

1 rok na představení udržitelného modelu financování městského bytového fondu

1 rok na přípravu projektu housing first

1 rok na spuštění městské nájemní agentury a nábytkové banky

2 roky na schválení pravidel pro developery

4 roky na přípravu minimálně dvou družstevních domů a další 2 roky na jejich výstavbu

6 let na přípravu nové čtvrti v lokalitě u Piletického potoka

TŘI ÚSPĚCHY, KTERÉ JSME PROSADILI I Z OPOZICE:

Donutili jsme koalici ODS a ANO investovat do bytů. Jen díky naší aktivitě byl opraven městský bytový dům na Gočárově třídě. Letos navíc začala příprava generální opravy Harmonie I, kde žijí především nízkopříjmoví senioři.

Odblokovali jsme přidělování startovacích bytů. Obrátily se na nás dvě mladé ženy, s nimiž město odmítlo podepsat nájemní smlouvy na již přidělené městské startovací byty. Úředníci tvrdili, že byty jsou určeny pro uprchlíky z Ukrajiny. Byl to nesmysl. Donutili jsme koalici ODS a ANO dodržovat sliby Hradečákům a zároveň vyčlenit skutečně volnou kapacitu na ubytování válečných uprchlíků.

Bezbariérové krizové bydlení. Město na Brněnské třídě provozuje ubytovnu, která funguje jako krizové bydlení pro akutní případy, kdy někdo přijde o bydlení (požár, ztráta zaměstnání…). Dlouhá léta zde chyběl bezbariérový přístup, i když mezi klienty mohou být i lidé se zhoršenou pohyblivostí. Díky iniciativě Pirátů bude letos bezbariérový přístup vybudován.