+420 775 977 098 info@piratihk.cz

„Připravíme Hradec na na tropické dny, období sucha i přívalové deště. Naše město musí změnit přístup v péči o zeleň nebo lépe využívat a zadržovat dešťovou vodu. Chytrá města minimalizují svoje nároky na energie a suroviny, podporují ekologickou dopravu a produkují co nejméně odpadu. Takový chceme i Hradec.“

Kamil Kubica

zastupitel, produkční Boni Pueri, student práv

JAKÝ JE NÁŠ PLÁN PRO ZELENÉ MĚSTO?

Více stromů zchladí ulice. Vzrostlé stromy ochladí své bezprostřední okolí až o 15 stupňů. Zelené plochy navíc pohlcují prašnost ve městě.

V parných dnech pomohou nová mlžítka a pítka. Vodní prvky jsou výrazně účinnější než kropení ulic. Do ulic dostaneme vodu například nízkonákladovými mlžítky.

Zelené střechy bereme jako samozřejmost. Na nových nebo rekonstruovaných městských budovách budeme počítat se zelenými střechami. Ozeleníme také rozpálená parkoviště a budeme šetrně nakládat s vodou.

Budeme dodržovat městskou strategii pro boj s klimatickou změnou. Strategie byla pořízena na návrh Pirátů, bohužel současná koalice ANO a ODS se jí neřídí.

Všechny rekonstrukce i nové stavby budeme projektovat s ohledem na životní prostředí. Jde o snižování energetické náročnosti nebo instalaci obnovitelných zdrojů energie.

O kácení stromů budou rozhodovat odborníci. Vytvoříme pozici městského dendrologa (případně arboristy), který bude garantovat kvalifikovanou péči o zeleň ve městě.

Přestaneme se sekáním až na hlínu. Naopak bude zakládat nové květnaté loučky a na vhodných místech instalovat hmyzí hotely.

Podpoříme vznik nových parků. Prioritou jsou nové parky v Kuklenách, které mají již vydané stavební povolení. Zasadíme se o výkup pozemků pod Rozárkou, aby mezi Novým Hradcem a Moravským Předměstí mohl vzniknout rozsáhlý park.

Veřejné osvětlení by mělo úsporné, chytré a nemělo by svítit do oken nebo do nebe. Souhlasíme i s regulací osvětlení poutačů supermarketů a s dalšími opatření, které pomohou v boji se světelným smogem.

Odmítáme stavbu silnice skrze přírodní památku Na Plachtě. Nedopustíme ani jiné nevhodné zásahy do přírodní památky.

Podpoříme kvalitní péči o zraněné a handicapované volně žijící zvířata. Zároveň důkladně prověříme postupy městské policie při odchytu zvířat a rovněž situaci v městském útulku.

Zprovozníme alespoň jednu psí louku. Pejskaři by měli mít možnost svého psa pustit v Hradci „na volno“.

Rozšíříme možnosti třídění odpadů. Je to jediná možnost, jak se vyhnout razantnímu zvyšování poplatků za svoz odpadu. 

Budeme podporovat další rozvoj re-use centra. Staré, ale funkční věci nemusí končit na skládce, ale mohou pomoci například potřebným. Zasadíme se o vznik nábytkové banky.

Nesouhlasíme s tím, aby se v Opatovicích pálil odpad z velké části Česka a možná i ze zahraničí. Obří spalovna není řešením pro náš region.

Podpoříme rozvoj komunitní energetiky. Co nejrychleji musí začít masová instalace solárních panelů na školách, administrativních budovách i bytových domech. Dále by se město mělo připravit na využití štěpky z městských lesů, bioplynu nebo tepla z odpadních vod. V příštích čtyřech letech přeměníme městskou společnost Tepelné hospodářství v moderní energetickou společnost, která bude mít za cíl co největší energetickou nezávislost města.

Je potřeba revitalizovat vodní toky a plochy na území města. Jde například o Malý Labský náhon v Kuklenách nebo o slepá ramena Orlice.

Radnice musí jít příkladem. Budeme snižovat ekologickou stopu úřadu. Podpoříme využívání místních produktů.

KOLIK ČASU POTŘEBUJEME?

Ihned začneme rekonstrukce a nové investice řešit s ohledem na životní prostředí

Ihned přestaneme s nesmyslným sekáním až na hlínu. Na jaře zasadíme nové květnaté loučky

1 rok na zřízení pozice dendrologa (případně arboristy)

1 rok na začátek stavby nových parků v Kuklenách

1 rok na rozšíření re-use centra o nábytkovou banku

2 roky na zprovoznění psí louky

3 roky na instalaci alespoň 20 mlžítek nebo pítek

4 a více na let na zavádění složitých či finančně náročných investic a opatření (nový park na Moravském Předměstí, regenerace vodních toků,…)

Rozšiřování možností třídění odpadu nebo snižování energetické náročnosti budov je nikdy nekončící proces

Tři úspěchy, které jsme prosadili i z opozice

Přiměli jsme radnici přemýšlet o klimatické změně. Na náš návrh město zpracovalo strategii, jak čelit změnám klimatu, a to včetně konkrétních opatření. Bohužel většinu z nich koalice ODS s ANO hodila pod stůl. 

Společně s aktivními občany a ostatními opozičními stranami jsme zabránili stavbě silnice přes přírodní památku Na Plachtě.

Prosadili jsme, aby některé městské investice byly zelenější. Z poslední doby jde například o mateřskou školu v podzámčí, na které bude vybudována pobytová zelená střecha.