+420 775 977 098 info@piratihk.cz

„Hradec je skvělé město, ale musí začít řešit problémy s bydlením nebo dopravou. Hned. Piráti po čtyřech letech konstruktivní opoziční práce vědí, co Hradec potřebuje a mají odvahu dělat, co je správně. To nejdůležitější z programu představujeme v pěti jasných bodech.”

Pavel Vrbický

zastupitel, lídr kandidátky

DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Opravíme všechny neobyvatelné městské byty. Město vlastní desítky zdevastovaných bytů. Všechny je zrekonstruujeme, aby v nich mohli bydlet mladé rodiny nebo nízkopříjmoví senioři.

Nastartujeme projekt družstevního bydlení. Přivedeme do Hradce osvědčený způsob, jak vlastní bydlení zpřístupnit lidem, kteří nedosáhnou na hypotéku.

Přijmeme srozumitelná pravidla pro developery. Odstraníme překážky, které brzdí komerční výstavbu nájemních bytů i bytů k prodeji.

MODERNÍ DOPRAVA

Zavedeme páteřní expresní linky MHD. Upravíme neefektivní trasování linek. Na nejvytíženějších úsecích zavedeme  metrobusy s celodenní garancí příjezdu do deseti minut.

Cyklisty a pěší řadíme na první místo. Začneme řešit nebezpečná místa pro cyklisty. Nová prostranství budeme navrhovat s ohledem na pohyb pěších.

Pohneme s parkovacími domy na sídlištích. Do konce volebního období připravíme stavbu dvou parkovacích domů na Slezském a Moravském Předměstí.

INOVATIVNÍ ŠKOLSTVÍ

Děti musí být připraveny na rychle se měnící svět. Budeme dbát na kvalitu výuky na všech školách. Z pozice zřizovatele budeme tlačit na moderní trendy ve výuce.

Každý rok zgruntu opravíme jednu školku a školu. Budeme ve školách vytvářet kvalitní a kulturní prostředí. Zaměříme zvýšení kapacit mateřských škol.

Zásadně navýšíme prostředky na podporu mimoškolních aktivit. Organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami dětí i dospělých, si zejména po pandemii zaslouží veřejnou podporu.

UDRŽOVANÉ ULICE

Budete vědět, kdy se opraví vaše ulice. Odborně zhodnotíme stav chodníků, silnic a cyklostezek a napneme síly k postupným opravám. Konkrétní plán představíme veřejnosti.

Vytvoříme kuchařku kvalitních ulic, parků a náměstí. Díky manuálu, který bude pro radnici a technické služby závazný, zajistíme v opravených částech města dostatek zeleně a laviček i fungující opatření pro cyklisty. 

Očistíme město od vizuálního smogu. Odstraníme všechny nelegální billboardy. Ve spolupráci s obchodníky začneme kultivovat legální reklamu.

ZELENÉ MĚSTO

Více stromů zchladí ulice. Vzrostlé stromy ochladí své bezprostřední okolí až o 15 stupňů. Zelené plochy navíc pohlcují prašnost ve městě.

V parných dnech pomohou nová mlžítka a pítka. Vodní prvky jsou výrazně účinnější než kropení ulic. Do ulic dostaneme vodu například nízkonákladovými mlžítky.

Zelené střechy bereme jako samozřejmost. Na nových nebo rekonstruovaných městských budovách budeme počítat se zelenými střechami. Ozeleníme také rozpálená parkoviště a budeme šetrně nakládat s vodou.

p

Přečtěte si, jak chceme řešit rekonstrukci Vekého náměstí a revitalizaci Benešovy třídy.

BLOG