+420 775 977 098 info@piratihk.cz

Hradec by měl využít toho, že ve městě působí pedagogická fakulta. „Cílem města by mělo být, aby motivovaní a perspektivní absolventi učitelství zůstávali učit na hradeckých školách. Potřebujeme, aby děti učili co nejlepší učitelé,“ vysvětluje emeritní děkan pedagogické fakul-ty, docent pedagogiky a osmička kandidátky Pavel Vacek a dodává: „Zároveň by zkušení a kvalitní pedagogové z našich škol měli pomáhat v přípravě svých budoucích kolegů. Velký potenciál je i v bakalářských či diplomových pracích šikovných studentů, kteří by na klíč pro konkrétní školu vypracovali prakticky využitelný didaktický nebo preventivní projekt.“